"ASAN Akademiya-2017"ə seçilmiş şəxslərin adları açıqlandı!

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, Gilan Holding-in tərəfdaşlığı, "ASAN Könüllüləri" Təşkilatının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən, ilin ən səmərəli və ən öyrədici layihəsi "ASAN Akademiya 2017"nin müsahibə mərhələsindən keçərək "İştirakçı" statusu qazanan şəxslərin adlı siyahısı elan edildi. Məqsədi müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alan, fərdi inkişafa dəyər kimi baxan gəncləri bir yerə toplayaraq təcrübi biliklərə yiyələndirmək, karyeralarında irəliləmələri üçün təkan vermək olan Akademiya 50 nəfər gənclə əsas mərhələsinə start verir!

 

 

 1.  

Aytәn Mәmmәdova Fuad qızı

 1.  

Rafiq İbrahimov Həmzə oğlu

 1.  

Anar Mәmmәdov Nabir oğlu

 1.  

Rәfi Әsgәrli Fuad oğlu

 1.  

Çingiz Tağılı Bayraməli oğlu

 1.  

Aytәkin Yolçuyeva Azad qızı

 1.  

Aidә Kazımova Ramiz qızı

 1.  

Aytac Süleymanova Mehman qızı

 1.  

Hüseyn Әliyev Azər oğlu

 1.  

Hәsәn Novruzov Canpolad oğlu

 1.  

Qәnimәt İsfәndiyarov Qasım oğlu

 1.  

Ramal Rzayev Ehtibar oğlu

 1.  

Heydәr Cәfәrli Ramiz oğlu

 1.  

Qubad Qubadov Zaur oğlu

 1.  

Tural Dadaşov Firavan oğlu

 1.  

Kamran Babayev Mehman oğlu

 1.  

Toğrul Әdilov Zabit oğlu

 1.  

Orxan İsayev Balasər oğlu

 1.  

Yusif Mәmmәdli Tapdıq oğlu

 1.  

Elmiz Yolçuyev Oqtay oğlu

 1.  

Tehran Baxışov Bəhmən oğlu

 1.  

İmamәli Şükürlü Hidayət oğlu

 1.  

Samir Kövsәrov Etibar oğlu

 1.  

Әhәd Quluzadә Əlisoltan oğlu

 1.  

Yunus Hüseynov Zahir oğlu

 1.  

Mahmud Mahmudlu Hüseyn oğlu

 1.  

İmran Mәmmәdov İlham oğlu

 1.  

Әzim Әşrәfli Yelmar oğlu

 1.  

Aysel Sәmәdzadә Aydın qızı

 1.  

Türkan Әsәdova Münasib qızı

 1.  

Sevda Cәfәrova Çingiz qızı

 1.  

Qönçә Әhmәdli Zöhrab qızı

 1.  

Sahilә Hüseynli Sahib qızı

 1.  

Sәkinә Namazova Ələsgər qızı

 1.  

Sәbinә Sәfәrova Sadiq qızı

 1.  

Afaq Әliyeva Hatəm qızı

 1.  

Fatimә Qasımova Telman qızı

 1.  

Roza Abdullayeva Məhəmməd qızı

 1.  

Pınar Mәcidova Yaşar qızı

 1.  

Aliyә Mәmmәdhәsәnzadә Elmar qızı

 1.  

Gülnar Cәfәrova Ramiz qızı

 1.  

Rüfanә Azayeva Rahib qızı

 1.  

Lәman Muradlı Yaşar qızı

 1.  

Xalidә Quliyeva Cabbar qızı

 1.  

Zәhra Cәbrayılova Xamis qızı

 1.  

Nәrgiz Sadıqova Rafail qızı

 1.  

Firәngiz Manafova Anar qızı

 1.  

Nәrminә Rzaxanova Vaqif qızı

 1.  

Ülviyyә Nәsirli Samir qızı

 1.  

Sәadәt Yolçuzadә Bəhram qızı