Könüllülərimiz ekskursiyada

AKGT , ASANYOUTH

ASAN Könüllüləri "Azersun Holding" MMC dəstəyi ilə “Azərbaycan Kağız və Karton İstehsalat Kombinatı”nın Sumqayıt Xam Kağız Fabrikinə ekskursiyaya getmişdir.