"Yay Məktəbi" Gəzinti

YAYMƏKTƏBİ, AKGT , ASANYOUTH

Könüllülərimiz "Yay Məktəbi"nin birinci günündə Qax rayonunda XVIII əsrə aid Ulu məsciddə, XVI əsrə aid İçəri Bazarda, tarixi Qum kəndində olublar.