Mİssİya və Baxışımız


Missiyamız - "ASAN Könüllüləri"  Təşkilatı yarandığı gündən Respublikada aparılan gənclər siyasətinin ən böyük dəstəkçilərindən biri olmuşdur. Könüllü olaraq cəmiyyətimizin dayanıqlı inkişafı üçün çalışan  vətəndaşlar şəbəkəsini formalaşdırmaq ASAN Könüllülərinin ən başlıca missiyasıdır.

 

Baxışımız - ASAN Könüllülərinin strateji baxışı vətənpərvərlik, birlik və fəaliyyətində kamilliyi ali dəyər tutan vətəndaşları formalaşdırmaqla cəmiyyətə tövhə verməkdir.