• Sağlam mənəviyyat - Hər bir ASAN könüllüsü istər şəxsi, istərsə də cəmiyyətin maraqlarını öz düngünlüyü, dəqiqliyi və insani dəyərləri ilə qiymətləndirməli və bütün addımlarını bu çərçivədə atmalıdır.
  • Sağlam düşüncə - Hər bir ASAN könüllüsü öz ictimai və sosial fəaliyyətində və cəmiyyətə inteqrasiyasında humanist, dövlətcil və vətənsevər düşüncə tərzini əks etdirməli və heç bir ayrı seçkiliyə yol verməməlidir.
  • Sağlam mühit - Hər bir ASAN könüllüsü olduğu cəmiyyətdə öz sağlam mənəviyyat və düşüncə tərzi ilə sağlam mühitin formalaşdırılmasıa çalışmalıdır.